Aneta Dobczyńska

DSCF8225Aneta

Aneta Dobczyńska

Nr wpisu na listę doradców podatkowych: 11672

Doświadczenie

Zagadnieniami z zakresu podatków zajmuję się od 2001 roku.  Pracowałam dla największych podmiotów w branży bankowej, finansowej i telekomunikacyjnej. Jestem profesjonalistką  ̶- moje finansowe wykształcenie w połączeniu z podyplomowymi studiami podatkowymi oraz uzyskaną praktyką pozwalają mi profesjonalnie i na najwyższym poziomie zajmować się:

  • bieżącym doradztwem podatkowym, wyszukiwaniem optymalnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klienta,
  • kwestiami finansowymi z zakresu podatków  ̶  due deligence rozliczeń podatkowych (łącznie z weryfikacją prawidłowości ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych),
  • przygotowywaniem wniosków i indywidualne interpretacje,
  • prowadzeniem w imieniu moich klientów postępowań podatkowych,
  • współpracą w ramach prowadzonych czynności sprawdzających,
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu podatków, zwłaszcza z obszaru zagadnień dotyczących podatku VAT w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, VAT w jednostkach samorządowych.

Edukacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość

Studia Podyplomowe w zakresie Podatków i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

Ukończyłam czterostopniowy kurs z zakresu rachunkowości wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst & Young Szkolenia

W 2008 roku zdałam państwowy egzamin na doradcę podatkowego, a następnie odbyłam 2 letni staż w organach skarbowych.

W wyniku tych działań uzyskałam wpis na listę doradców podatkowych z numerem 11672 i od marca 2011 roku prowadzę działalność jako doradca podatkowy.