Centralizacja rozliczeń VAT w gminach i powiatach

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku o sygn. C-276/14 oraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 sygn. I FPS 4/15 nie pozostawiają wątpliwości, że gminne oraz powiatowe jednostki organizacyjne oraz ich zakłady budżetowe nie powinny być odrębnymi podatnikami VAT. Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, że nowa wykładnia podatnika w rozumieniu art 15 ust 1 oraz ust 2 ustawy o VAT powinna być stosowana wstecz, gdyż przepis w obecnym brzmieniu nie zmienił się i obowiązuje od maja 2004 roku. Co to oznacza dla gmin/ powiatów i ich jednostek organizacyjnych? Oczywiście nowe obowiązki. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów centralizacja rozliczeń VAT (będzie jeden podatnik – gmina, powiat i to one będę składały deklaracje w imieniu własnym i wszystkich podległych im jednostek organizacyjnych i zakładów) musi nastąpić najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 roku. Do centralizacji trzeba się przygotować. Straci zastosowanie zwolnienie podmiotowe z art 113 ustawy o VAT, z którego korzystało większość jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych. Transakcje wykonywane przez te podmioty będą musiały być ujęte w rejestrach sprzedaży sporządzanych przez gminę /powiat i wykazane w deklaracji VAT. Ale wydaje się, że większa trudność będzie związana z ustaleniem kwoty VAT naliczonego podlegającego odliczeniu. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, czy współczynnik sprzedaży ustalający proporcję sprzedaży opodatkowanej VAT do łącznej wartości sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej będzie liczony na poziomie podatnika, czy na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Oczywiście kalkulacja na poziomie podatnika (tj. gminy /powiatu) pozwoli uzyskać większą jego wartość, a tym samym wyższa kwota VAT naliczonego będzie podlegała odliczeniu. Niestety Ministerstwo Finansów nie uznało za zasadne, aby gminy lub powiaty odliczały duże kwoty VAT naliczonego – przedstawiło projekt ustawy, który zakłada kalkulację współczynnika sprzedaży na poziomie każdej jednostki organizacyjnej odrębnie. I to nic, że koncepcja ta stoi w sprzeczności z zasadą neutralności podatku VAT dla podatnika jako całego organu.

Gminom i powiatom pozostaje czekać na nowe regulacje, oby tylko bierne czekanie nie doprowadziło ich do  grudnie bez wdrożonej centralizacji.

Fajne, to podziel się!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz