Czy Twoje zobowiązanie podatkowe na pewno przedawni się po 5 latach?

Zbliża się koniec roku i z każdym dniem odliczasz termin, kiedy przedawnią się Twoje kolejne zobowiązania podatkowe?

Przypominamy, że zobowiązania podatkowe przedawniają się w terminie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (dla podatków dochodowych również termin, w którym podatnik zobowiązany był do złożenia deklaracji). Ale czasami bieg upływu przedawnienia może zostać zawieszony. Dzieje się tak np. w przypadku wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe. Do niedawna powszechną praktyką organów podatkowych było wszczynanie postępowania o przestępstwo podatkowe w sprawie a nie przeciwko określonej osobie – wówczas nie informowały podatników o prowadzonym postępowaniu. Oznaczało to, że termin przedawnienia dla zobowiązań podatkowych został zawieszony (tzn. przestał biec) , a podatnik nawet o tym nie wiedział. O toczącym się postępowaniu dowiadywał się dopiero w momencie przedstawienia mu zarzutów, co często następowało dużo później niż moment wszczęcia postępowania, i tym samym moment zawieszenia biegu upływu zobowiązania podatkowego. Powyższą praktykę powinno ukrócić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca br., w którym Trybunał uznał, iż analizowany przepis Ordynacji podatkowej jest niezgodny z Konstytucją, gdyż narusza zasadę zaufania do państwa i prawa. Zdaniem Trybunału niedopuszczalne jest zawieszenia biegu terminu przedawnienie zobowiązania podatkowego bez poinformowania o tym fakcie podatnika.

W odpowiedzi na orzeczenie Trybunału, Minister Finansów zalecił wszystkim organom podatkowym, aby informowały podatników o zawieszeniu biegu terminu upływu przedawnienia oraz o ponownym jego biegu. Informacje takie mogą dotyczyć również postępowań już rozpoczętych. Oznacza to, że w najbliższym czasie podatnicy mogą spodziewać się korespondencji z urzędów skarbowych z informacją o tym, że ich zobowiązania podatkowe z przed kilku lat jeszcze się nie przedawniły, lub do ich przedawnienia dojdzie później niż w okresie ustawowych 5 lat.

Poniżej link do orzeczenia http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/p_30_11.htm oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów:http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=320771&i_smpp_s_strona=1

Fajne, to podziel się!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz