Koszty paliwa nie stanowią dochodu pracownika

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 23 listopada 2015 roku wydał ważny wyrok dla wszystkich pracowników użytkujących samochody służbowe do celów prywatnych – sygn. akt I SA/Wr 1595/15. Sąd uznał, iż w ryczałtowym przychodzie doliczanym do wynagrodzenia pracownika (250 lub 400 zł miesięcznie w zależności od pojemności pojazdu) mieszczą się wszystkie koszty związane z używaniem samochodu – w tym wartość paliwa. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku ustalać jaką wartość paliwa pracownik zużył na własne potrzeby i nie dolicza tej kwoty do podstawy opodatkowania pracownika. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził: „w cytowanym przepisie wyraźnie wskazano, że otrzymanym świadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych”. Wykorzystywać zaś to tyle co „posługiwać się” „używać”. Wbrew, więc stanowisku organu świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania. A więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiące odrębne świadczenia. Jak słusznie skarżąca podkreśliła nie jest możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa. Na takie rozumienie przepisu wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu. Został on mianowicie powiązany z pojemnością silnika samochodu. Jest to zaś parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Natomiast jego wpływ na wysokość innych kosztów eksploatacyjnych jest znikomy. Należy, więc przyjąć, że racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa jednocześnie wydatki na paliwo chciał z niego wyłączyć.”

Oby teraz organy podatkowe wzięły sobie głęboko do serca to postanowienie i chciały stosować je w praktyce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatkowe ABC przedsiębiorcy i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz