Rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych w przepisach na korzyść podatnika

Od stycznia 2016 roku obowiązuje zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisu na korzyść podatnika. Nowa norma postępowania znalazła wyraz w art 2a Ordynacji podatkowej. Jako, że treść samego przepisu jest bardzo ogólna, Minister Finansów wydał interpretacje ogólną z dnia 29 grudnia 2015 roku, sygn. PK4.8022.44.2015, w której podał wskazówki, jak powyższa norma prawna powinna być interpretowana. Minister Finansów zwraca przede wszystkim uwagę na umiejscowienie nowej zasady postępowania w Ordynacji – znajduje się ona w części ogólnej, co oznacza, że powinna mieć zastosowanie nie tylko do toczących się postępowań i kontroli podatkowych, ale do wszystkich czynności podejmowanych przez organy podatkowe, w tym w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych.

Zdaniem Ministra przepis art 2a Ordynacji podatkowej skierowany jest przede wszystkim do oragnów podatkowych, bo to one „rozstrzygają wątpliwości”. Niemniej jednak podatnicy również mogą się na niego powoływać, szczególnie jeśli uznają, iż nie został zastosowany w ich indywidualnej sprawie.

Choć w przepisie mowa o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, to taka sama zasada powinna obowiązywać w sprawach dotyczących płatników, inkasentów oraz osoby trzecie odpowiadajace za zobowiązania podatnika.

Natomiast przez „korzyść podatnika” należy rozumieć rozwiązanie optymalne dla danego, konkretnego podatnika, najczęściej przez niego wskazane. Wskazywana przez podatnika interpretacja przepisu i sposób jego zastosowania, może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy poprzez wykazanie, że treść przepisu nie budzi wątpliwości na tle tej konkretnej sprawy albo – jeżeli przepis budzi pewne wątpliwości – poprzez wykazanie, że wątpliwości te da się usunąć, a wynik prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisu jest inny niż wskazywany przez podatnika. Organ podatkowy, przy wykładni przepisów prawa podatkowego, powinien uwzględnić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Porady podatkowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz